Kompetanse

Photo by Daniel Ghio

Kompetanse

Vi tar ansvaret for hele prosessen. Bistår med utvikling av faglig innhold, markedsføring og gjennomføring.
Her er noen prosjekter, oppdragsgivere og referanser vi kan henvise til.

NOEN EKSEMPLER PÅ SEMINARER OG KURS HVOR HR HAR HATT PROSJEKTLEDELSEN

 • En rekke seminarer, samlinger og konferanser for BIT Reiseliv over hele landet
 • Morgendagens Reiseliv – den første konferansen i 2006
 • Opplæringsprogrammene Reiseliv og Kultur og Kultur, natur og reiseliv
 • Opplæringsprogrammet Learn@visitnorway.com
 • “Norge langs vegen” og “Norge langs kysten” seminarer for Norsk Form
 • Salgskurs for deltakere på Innovasjon Norges NTW – Norway Travel Workshop

 

FAGSTOFF

 • BIT Reiseliv Sluttrapport

 • Statusanalysen Internett i norsk reiseliv

 • Håndboken “Kultur i Norge”

 • Brosjyre for Norges Forskningsråds reiselivsprogram

 • Håndbok i e-markedsføring for destinasjoner

STUDIETURER

 • De årlige ENTER-konferansene i regi av IFITT i årene 1999 – 2012

 • Brosjyre for Norges Forskningsråds reiselivsprogram

 • Håndbok i e-markedsføring for destinasjoner

 • Klikk for å åpne / laste ned: Reiselivsundersøkelsen 2012 (pdf)

HR har vært Fagredaktør og hatt ansvaret for oversettelsen fra engelsk til norsk:

 • Handbook on E-marketing for tourism destinations, (utgitt av UNWTO – United Nations World Tourism Organization/ETCs (European Tourism Commission))

 • Norsk oversettelse av ETCs håndbok E-business for tourism