Heyerdahl Refsum AS

Heyerdahl Refsum AS har i 26 år bistått norske reiselivsbedrifter, offentlige myndigheter og organisasjoner med et bredt spekter av oppdrag.

©Foto: Jarle Wæhler/ nasjonaleturistveger.no

Services

Ledelse av prosjekter innen kultur og reiseliv er vårt primære forretningsområde, og vi bistår med:

Project Management

 • Utarbeidelse av prosjektplaner med forslag til finansiering, budsjett og organisering
 • Setter sammen faglige prosjektteam ut i fra oppdragsgivers ønsker og behov. Vi har et bredt samarbeid med et nettverk av  flinke rådgivere som dekker de fleste fagområder
 • Bistand med utarbeidelse av søknader om finansiering hvis det er aktuelt med offentlig medvirkning
 • Gjennomføringen fra A til Å

Undersøkelser

 • Medlemsundersøkelser for bl.a bransjeorganisasjoner og kjeder
 • Bruker- og kundeundersøkelse; som kartlegging av kompetansebehov, bruk av digitale distribusjonskanaler m.m.
 • Leverandørkartlegginger; f.eks av bookingløsninger og billettsystemer
 • Telefonintervjuer

Styrearbeid – ledelse til leie – verv

 • Styreleder og styremedlem
 • Arbeidende styreleder
 • Styresekretær
 • Drift av styringsgrupper
 • Styreevalueringer
 • Leder/nettverksleder
 • Etablering, inkl stiftelse av selskaper og rekruttering

Prosjektleder

Elisabeth Heyerdahl Refsum

Epost: Heyerdahl@online.no

Telefon: +47 22 14 08 14

Mobil: + 47 90 82 82 74

Adresse: Morgedalsvegen 6B, 0378Oslo

Skype: erefsum1